CE-mærket bygningsstål

Det, at et produkt har CE-mærket betyder, at produktet overholder EU-lovgivningen. Mærkningen muliggør, at varer frit kan bevæge sig på tværs af landegrænser, og brugerne er derved en ekstra bekræftelse af sikkerheden ved produktet, idet det er CE-mærket.

Det er fabrikanten, der giver et produkt denne CE-mærkning, hvorved fabrikanten erklærer, at produktet netop er i overensstemmelse med alle lovkrav og væsentlige direktiver.

Hvad er omfattet af CE-mærket bygningsstål?

Det er en hovedregel, at alle bærerende elementer samt blivende konstruktioner omfattet af det CE-mærkede bygningsstål. Man taler om, at eksempelvis altaner, cykelskure og søjler er omfattet.

Loven siger følgende:

  • Svejseren skal være certificeret
  • Der skal arbejdes efter svejseprocedurer
  • Min. tilknyttet national svejsekoordinator
  • Sporbarhed på materialer
  • Kvalitetsstyring efter 3834-serien