Hvordan bliver vi enige om forældremyndigheden?

Bliv enige om forældremyndigheden

Når par med børn bliver skilt eller går fra hinanden, kan der opstå komplikationer i forhold til, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene. Forældremyndighed henviser til den pligt, som forældre har for at drage omsorg for deres børn. Dertil kommer ansvaret for at træffe beslutninger angående børnenes personlige forhold. Det handler altså om barnets tarv og interesser, frem for forældrenes rettigheder. Her får du et overblik over, hvad forældremyndigheden egentlig indebærer, og hvad du kan gøre for at løse eventuelle konflikter.

Forskellige typer af forældremyndighed

Som sagt handler forældremyndighed om det ansvar, som forældre har over for deres børns velvære. Men i forbindelse med skilsmisser findes der forskellige typer af forældremyndighed. Dem kan du læse om her:

  • Der kan enten forekomme eneforældremyndighed udelukkende af moren til barnet.
  • Eller af faren til barnet alene.
  • Den kan også deles mellem de to, så både faren og moren har et fælles ansvar over for barnet.

Uanset hvilken form for forældremyndighed der er tale om, bør barnet være i centrum, således at forældrene når til enighed ud fra, hvad der er bedst for deres børn.


Få hjælp til at finde en løsning

Hvis du og din ekspartner står i en træls skilsmisse og i den forbindelse ikke kan blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, kan det blive nødvendigt at søge hjælp. På den måde kan I finde en ordning omkring, hvornår barnet skal se hvilken forælder. Dette er en bedre løsning frem for at ende i en kompliceret sag, som koster alle både tid og energi. I kan altid kontakte en advokat og få hjælp til at finde en løsning, der er god for alle parter – især børnene. De kan rådgive jer og måske hjælpe jer til at nå frem til en fælles enighed, så situationen ender på bedst muligt vis.