Kloakrensning – Gør-det-selv

Kloaker er generelt bygget til at være selvrensende, hvilket betyder, at de kun skal renses, hvis der er noget galt med den. Hvis du oplever et problem med en større sætning, der skal laves, er det et lovkrav, er dette arbejde bliver udført af en autoriseret kloakmester. Det skal dog siges, at hvis der er tale om mindre problemer såsom afløbsproblemer, må du godt foretage rensning af dette selv.

Hvad kan og må du gøre selv?

Når det kommer vedligehold af din kloak, skal du som tidligere nævnt have kontakt til en autoriseret kloakmester, men i forhold til afløbet kan du godt selv tilse og rense gulvafløbet, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde forholdsvist ofte. Derudover bør du rense dine tagrender hvert efterår for at sikre, at nedløbsrørene ikke tilstoppes af blade.

Sådan kan du passe på din kloak

  • Smid aldrig større genstande i toilettet
  • Hæld ikke stegefedt i afløbet
  • Sørg for at tømme din brønd

For at sikre en sund kloak skal du ikke smide større genstande i toilette såsom bleer, kattegrus eller andet i toilettet. Hæld heller ikke stegefedt ud i køkkenvasken, da dette kan sætte sig i rørene og derved skabe forstoppelse. Slutteligt er det også vigtigt at tømme din brønd for blade, sand og andet skidt, da dette også ellers kan være medvirkende til, at du bliver nødt til at kontakte en fagmand.

Kontakt en kloakmester

Hvis du har et større problem med din kloak, kan det være relevant for dig at få foretaget en kloakrensning af en autoriseret kloakmester, der igen kan få vandet til at løbe frit.