Opsætning af parabol – alt du skal vide

Hvad er en parabol?

Har du nogensinde undret dig over, hvad den store, tallerkenformede metal-cirkel i folks haver egentlig er? Chancen er, at du har undret dig over det, hvis du er fra den seneste generation. Men chancen er også, at du nok ikke er det, når du læser dette! Og det er selvfølgelig en parabol, som vi nok alle kunne genkende. Men fungerer parabolen? Jo, parabolen fungerer ved at modtage tv-signaler via elektromagnetiske bølger, som den derefter reflekterer i en specifik retning, nemlig mod en satellit, som så giver dig tv- og radiosignaler via satellit. Smart, ikke!?

Hvor skal parabolen placeres?

Eftersom parabolen skal reflektere bølgerne i en specifik retning, sådan at den rammer satellitten, så er det selvfølgelig nødvendigt at du placerer den dybe tallerken i et område, hvor der er frit plads til at justere og bevæge den. Det har altså ikke nogen betydning, hvor højt parabolen sidder, men det vigtige er, at parabolens skærm har et frit udsyn til himlen i den rigtige retning. Derfor er haven et typisk sted at placere en parabol, hvor der er åben plads!

Skal man søge en byggetilladelse?

Hvis du skal opsætte en parabol, er det ikke nødvendigt at søge en byggetilladelse i de fleste tilfælde. Har du dog tænkt dig at opsætte en parabol med skærm, der har en diameter på over 1 meter, skal du søge om en byggetilladelse.

Hvilke love og regler gælder?

Der kan en gang imellem også være andre regler og love, du skal tage forbehold til i din kommune. F.eks. kan der være regler i din lokalplan eller servitut for din grund, der sætter begrænsninger for, hvor stor parabolen må være, og hvor du må placere den. Er du derfor i tvivl, er det en rigtig god ide at kontakte den tekniske forvaltning i din kommune, inden du sætter parabolen op!