Sådan bliver du revisor

Overblik over revisoruddannelsen

Som revisor står du hovedsageligt for at udregne og gennemse virksomheders regnskaber og økonomi. Det kan være et svært og omfattende arbejde, men samtidig er det ofte også sjovt og udfordrende. Går du og overvejer at tage en uddannelse som revisor, er der nogle ting, der er gode at vide. Dem kan du få et overblik over ved at læse denne artikel.

Det laver en revisor:

En revisor laver en del forskellige opgaver, men hovedsageligt kan de opdeles i to hovedområder, der danner ramme for dem alle. De to områder er revision og rådgivning. Under revision forstår man en gennemgang af virksomheders regnskab samt en vurdering af, hvorvidt dette giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Sidstnævnte indebærer økonomisk rådgivning.

Hvornår kan du kalde dig revisor?

Revisortitlen er ikke beskyttet, og derfor kan alle identificere sig som revisorer. Du kan dog tage en uddannelse og derigennem blive autoriseret revisor. Her findes der to forskellige uddannelser, nemlig den registrerede revisor og den statsautoriserede revisor. Forskellen består i, at man som statsautoriseret revisor har mulighed for at revidere børsnoterede selskabers regnskaber. Med begge disse uddannelser har du efterfølgende en beskyttet titel.