Hvad er forskellen på sand og grus?

Hvad er sand?

Det kan lyde helt basalt at skulle forklare, hvad sand og grus består af, men da der findes mange forskellige former for byggematerialer, kan det være smart præcist at kunne adskille dem og vide, hvad der egner sig bedst til hvad.

For at være mest præcis er sand en jordtype, hvor partiklerne har en diameter mellem 0,002 og 2 mm., dog peger den geotekniske betegnelse på en kornstørrelse på mellem 0,06 og 2 mm. Det hvide strandsand, der findes ved de danske kyster, består ca. af 95% kvarts.

Hvad er grus?

Grus er en blanding af sten og sand og er derfor et lidt grovere materiale med jordpartikler på mellem 2 og 50mm. Grus bruges som hovedingrediens i en række byggematerialer såsom cement og beton, hvorfor det har en meget almindelig anvendelse.

Forskellen på sand og grus

Sand og grus er begge materialer, der ofte anvendes i forskellige industrisammenhænge, mens de to dog har vidt forskellige geologiske oprindelser og kan fås i vidt forskellige størrelser og sammenhænge. Både sand og grus har en række forskellige anvendelsesmuligheder, og alt efter formålet kan du få forskellige typer af sand og grus, der bedst passer hertil. Sand bruges blandt andet, når der lægges fliser, som faldunderlag eller til en beachvolleybane, hvor grus i højere grad bruges som et blandingsmateriale, når der skal laves byggematerialer som beton eller cement.