Hvad laver en entreprenør?

Entreprenører fra Struer til Sydhavn agere spydspids for den bygningsmæssige udvikling i Danmark, men hvad er det egentlig helt præcis en entreprenør går og laver?

En entreprenør kan spænde over mange forskellige arbejdsområder. Entreprenøren kan være et firma eller en privat person, med et indgående kendskab til bygge- og anlægs branchen. Entreprenørfirmaet vil ofte påtage sig arbejde for eksterne kunder, hvortil de agere bygherre og torveholder på projektet.

Ofte vil et entreprenørfirma arbejde inden for en vis gruppe af arbejdsområder, men det er selvfølgelig ikke fuldstændig fastlåst hvad de beskæftiger sig med. Dog vil de fleste entreprenørerer arbejde inden for en, eller flere, af følgende grene.

Kloakarbejde:

Kloakarbejdet er en af de typiske arbejdsopgaver som en entreprenør kan påtage sig. Kloakarbejde er fuldstændig uundværligt i et moderne samfund som Danmark, og vi kan takke vores dygtige entreprenører for at holde vores kloaksystemer kørende. Kloakarbejdet for en entreprenør vil typisk omhandle afløbsinstallationer, udvidelser af kloaknetværket, opsætning af rottespærrer, TV-inspektioner samt udbedringen af diverse skader.

Murerarbejde

Indenfor entreprenørens mange fagområder, er murerfaget ofte en genganger hos de fleste entreprenørerfirmaer. Dette indebærer opgaver så som nybyggeri, udvidelse og tilbygning af eksisterende bygninger, samt større nedrivningsopgaver.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejdet er også en stor gren af mange entreprenørfirmaers arbejdsgang. Anlægsarbejde handler om arbejdet uden for hjemmets fire vægge. Dvs. arbejde på, eller i, jorden. Typiske arbejdsopgaver vil fx omhandler almindeligt gartnerarbejder, vedligeholdelse og udvidelse af parker, anlæg, golfbaner og større haver. Derudover dækker anlægsarbejdet også over dræningsarbejde, asfaltering, brolægning og tunnelarbejde.

Som de fremgår, spænder en entreprenørs arbejdsopgaver, over en bred palet. Der er selvfølgelig nogle entreprenørerer der vælger at specialisere sig inden for specifikke grene som Fx anlægs- eller kloakarbejde, hvor andre i stedet vælger at have en bred vifte af arbejdsopgaver, men en lavere grad af specialisering. Derfor er det altid en god ide at undersøge hvilke specifikke kompetencer din kommende entreprenør specialisere sig indenfor, inden du beslutter dig for hvem de skal lede dit næste byggeprojekt.