Sådan skal du håndtere kemikalieaffald

Kemikalieaffald er de rester, som kan indeholde kemiske stoffer. Disse kemiske stoffer kan bære skadelige for både miljøet og menneskers helbred. Det kemiske affald skabes, når kemiske industrivirksomheder rundt omkring i landet producerer og skaber affald under produktionen.

Der findes mange forskellige typer af affald, der skal bortskaffes som farligt kemisk affald, herunder:

 • Kemikalier og gift
 • Diverse medicin
 • Lysstofrør
 • Maling
 • Alle slags batterier
 • Spraydåser
 • Olie og oliefiltre

Overhold altid reglerne for håndtering af kemisk affald

Kemikalieaffald er farligt for både miljøet og os mennesker, og derfor skal det behandles på en bestemt måde. Der er derfor lavet konkrete regler for, hvordan du skal sortere eller bortskaffe det kemiske affald. Det skal foregå efter dette affaldshierarki:

 1. Forberedelse med henblik på genbrug
 2. Genanvendelse
 3. Anden nyttiggørelse
 4. Bortskaffelse

Det vil sige, at du først og fremmest skal forsøge at genbruge, men hvis dette ikke er muligt går du ned i hierarkiet. Sidste løsning er bortskaffelse af materialet.

Når du har med kemikalieaffald at gøre, skal du først og fremmest altid huske at kildesortere. Det vil fx sige, at det kemiske og farlige affald skal sorteres fra det ikke-farlige affald. Derudover skal det anmeldes til kommunen, og så skal du sikre, at det ikke blandes eller fortyndes samt at det altid er emballeret på ansvarlig vis. Hvis du eller din virksomhed er i tvivl eller har brug for hjælp i forhold til sortering af kemikalieaffald, er der firmaer, som står klar til at rådgive og hjælpe, så affaldet bliver sorteret på den rigtige måde.