Strømpeforing af ventilationsanlæg

Hvis din emhætte ikke suger ordentligt, kan det være tegn på, at kanalsystemet er utæt. Ved tilfælde af utætte emhætter kan en ventilationstætning afhjælpe problemet. Med en strømpeforing af ventilationsanlæg går de professionelle ind og strømpeforer kanalen, så du sikrer, at kanalsystemet fungerer, som det skal.

Faktisk er renovering af ventilationsanlæg er en måde, hvorpå både brugere og entreprenører kan drage mange fordele. For brugeren er en reparation nemlig lig med en optimal brug af ventilationen. For entreprenøren er det også en fordel, fordi der er rigtig mange anlæg i Danmark, der kan renoveres.

Hurtigere proces uden byggeriarbejde

Fordelen ved tætning af ventilationsanlæg er, at selve reparationsprocessen er meget hurtig i forhold til, hvis man sammenligner med en udskiftning. Det vil altså sige, at du ikke er nødt til at rive ned eller bygge nyt. Du kan blot strømpefore de aftrækskanaler, det drejer sig om.

Her kan professionelle fagmænd inspicere kanalen for at se omfanget af problemet. Herefter besluttes det, hvorvidt kanalsystemet skal opretholdes helt eller delvist. Det betyder med andre ord også, at beboerne ikke vil opleve store gener i forbindelse med reparationen.

Klargøring af ventilationsanlæg

Ventilationstætning indebærer en klargøringsproces, hvor de professionelle sørger for, at dit kanalsystem udstyres med et kamera. På den måde kan de nemt klargøre systemet til ventilationstætningen. Herefter kan fagmændene påbegynde arbejdet – uden at beboere oplever gener i længere tid.

Store energibesparelser ved ventilationstætning

Når man reparerer kanalsystemer, er der mulighed for, at du kan spare mellem 30 % og 70 %. Det vil altså sige, at hvis du f.eks. har en emhætte, der ikke suger optimalt, vil en ventilationstætning kunne optimere driften med op til 70 %. Derfor resulterer det ofte i, at prisen for tætningen vil have tjent sig ind i løbet af få år. Mange vælger en tætning, fordi der er mange klare fordele ved at energirenovere. Andre gange kan det også være den eneste løsning, hvis der f.eks. ikke er tilladelse til at installere et nyt ventilationsanlæg. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt og mere fordelagtigt at skifte til nyt, hvis systemet er meget nedslidt eller lignende. Kontakt en professionel for en vurdering af dit ventilationsanlæg.