Begravelse – hvordan ser processen ud?

Selvom man har været til en begravelse før, er det ikke sikkert, at man helt er klar over, hvad præcist en sådan ceremoni indebærer. Der er mange ting, som man skal tage højde for, når begravelsen skal planlægges. Vi udpensler her en hurtig oversigt over, hvordan processen ser ud.

 1. Samtale og planlægning med bedemanden
  Inden begravelsen kan finde sted hjælper bedemanden med at planlægge ceremonien. Sammen med bedemanden får I styr på transport, tidspunkt, sted, samt formalia. Bedemanden hjælper til med mange forskellige opgaver.
 2. Begravelsens begyndelse: kirkeritualet
  Ved begyndelsen af kirkeritualet er kisten allerede placeret i kirken af bedemanden, hvorefter ceremonien afholdes – sædvanligvis med salmesang, samt ord fra præsten og pårørende.
 3. Efter kirkeritualet
  Når ceremonien er slut bæres kisten ud til det udvalgte gravsted. Kisten nedsænkes her i jorden, efterfulgt af jordpåkastelse. Jordpåkastelsen foregår over 3 omgange, akkompagneret af en bøn fra præsten. Herefter er ceremonien slut, og graven kan tildækkes.
 4. Evt. social sammenkomst bagefter
  Hvorvidt der er en social sammenkomst bagefter er op til de pårørende. Nogen ønsker at mødes bagefter for at kunne snakke igennem og nyde hinandens selskab ovenpå en hård dag, mens andre vælger at lade folk gå hvert til sit.